ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

32, R. Ferraiou & Psyhari str.
144 52 Metamorfosi, Attica
Tel.: +30 210 2813426, +30 210 2825947
Fax: +30 210 2825948

e-mail: sales@anatoli-spices.gr