Η ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ όπως κάθε εταιρεία που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κοινωνικού ιστού αναγνωρίζει την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Αναλαμβάνει δράσεις που στόχο έχουν τη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας και την διατήρηση της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό προβαίνει στις παρακάτω δράσεις:

 

Περιβάλλον

  • Ανακύκλωση χαρτιού και συσκευασιών
  • Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και μπαταριών
  • Μείωση και σταδιακή εξάλειψη χρήσης μη φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και συσκευασιών

 

Κοινωνία

  • Στήριξη σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και μη κοινωφελείς οργανισμούς
  • Στήριξη του αθλητικού ιδεώδους μέσω ενίσχυσης αθλητών και τοπικών ομάδων